Dini Soru / Sorular / Kuranı türkçe okumak ve anlamak için tefsir kitapları

Kuranı türkçe okumak ve anlamak için tefsir kitapları

Sponsorlu Bağlantılar

Kuranı türkçe okumak ve anlamak için tefsir kitapları

Soru

Kuranı Türkçe okumak ve anlama hususundaki yardımcı kitaplar
Merhaba, Kuranı Türkçe okuduğumuzda kafamıza takılan burada ne demek istemiş veya neden bahsediyor gibi o bölümünün hangi konu, hangi kişiler, hangi tarihlerde bahsettiğinin Kuranın Türkçe meali dışında ayrıntısını veren kitap hangisidir? kaynak verebilir misiniz? Teşekkür eder hayırlı günler dilerim.

Cevap

Selamun aleykum. Kuranı kerim meallerini oluşturan bir çok kimse vardır. Her bir mealde çeşitli kaynaklar gösterilerek not düşülmüş olabilir. Genellikle meallerde tefsir isimleri verilerek kaynak gösterilir. Tefsir kitapları da çok fazladır, bizler en meşhur olan ve en çok kaynak olarak gösterilen tefsirlerden bazılarını buradan veriyoruz.

Tefsir kitapları isimleri:

Riveyet Tefsiri; Buna me’sur ve nakli tefsir de denilir..
Bazı önemli rivayet tefsirleri:
1 – İbn-i Cerir et-Taberi: Camiu’l-Beyan an Tefsiri’l-Kur’an (310/922)
2 – Ebu’l-Leys Semerkandi: Tefsiru Ebi’l Leys
3 – el-Vahidi: el-Veciz fi Tefsiri’l-Kur’ani’l Azim
4 – el-Beğavi: Mealimu-t Tenzil
5 – İbn-i Kesir: Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim (774)
6 – Suyuti: ed – Durrul Mensur (911)
7 – Bursevi: Ruhul Beyan (1137)
8 – İbn Atiyye: el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi’l-Azîz

Dirayet Tefsiri; Buna rey ve makul tefsir de denilir..
Bazı önemli dirayet tefsirleri:
1 – Fahreddin Razi: Mefatihu’l-Gayb (Tefsir-u Kebir) (606)
2 – Kadı Beydavi : Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Tefsir
3 – Nesefi : Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil
4 – Âlusi : Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim
5 – Zemahşeri : el-Keşşâf (538)
6 – Kurtubi : el – Câmi’ li Ahkâmi’l Kur’an
7 – Ebus Suud : İrşad -u Aklus Selim (127)
8 – Şevkani : Fethu’l-Kadîr

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Zekat verirken nelere dikkat etmeliyiz başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgini Çekebilir

Zekat verirken nelere dikkat etmeliyiz

Sponsorlu Bağlantılar Zekat verirken nelere dikkat etmeliyiz Soru Selamun aleykum. Zekat verme durumunda dikkat edilmesi …

Çok günahkarım allah affeder mi

Sponsorlu Bağlantılar Çok günahkarım allah affeder mi Soru Selamun aleykum hocam. Evliyken ve daha sonrası …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.